Rekordmange moskuskalver på Dovre

Moskusbestanden på Dovre reproduserer seg som aldri før. Årets kalvetelling viser ny rekord.

Moskus med en Moskuskalv på Dovrefjell.  Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

New Articles

– Tellingen viser at det nå er 0,81 kalv per voksen moskusku. Vi har aldri sett så høye tall tidligere, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen ved viltseksjonen i Miljødirektoratet.

Direktoratet har ansvar for å holde oversikt over moskusbestanden i Norge, og gjennomfører tellinger tre ganger i året. Ved siste telling fant de totalt 189 dyr. Av disse var 74 eldre moskus og 60 kalver.

– Vi klarer ikke å finne alle dyrene i bestanden om sommeren, men dataene gir et forholdstall på hvor mange kalver det er per voksen ku, forklarer Vangen.

Kalvedødeligheten varierer imidlertid fra år til år. Utbrudd av lungebetennelse og virussykdommen munnskurv er de viktigste faktorene som påvirker dødeligheten.

– Neste kalvetelling vil gi svar på årets dødelighet. Den gjennomføres senere i høst. Dette vil gi oss god pekepinn på hvor mange dyr vi faktisk har ved inngangen til vinteren, og om det er behov for eventuelle reguleringstiltak for å holde vinterbestanden på bestandsmålet, sier Vangen.

Moskus regnes som en fremmed art og hører strengt tatt ikke hjemme i Norge. Derfor er det et mål at bestanden på vinteren ikke skal overstige 200 dyr.