Får penger til utbedring av Innfjord- og Måndalstunnelene

Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2020 sette av midler til utbedring av Innfjord- og Månddalstunnelene.

Tunnelarbeid i Måndalstunnelen.   Foto: Kjetil Svanemyr

New Articles

I tilrådinga fra Samferdselsdepartementetet framgår det at det settes av 60 millioner kroner til riksveginvesteringer på E136 Dombåd - Ålesund:


Her er alle forslag for Møre og Romsdal

...og i oversikten blir landslinje for bratt friluftsliv ved Rauma videregående skole bekreftet som forslag fra regjeringen.

"E136 Dombås–Ålesund med tilknytninger

Det settes av om lag 60 mill. kr over kap. 1320, post 30 Riksveiinvesteringer.

Innenfor programområdene er det satt av midler til trafikksikkerhetstiltak. Midlene går til å bygge om krysset ved Kverve på rv. 658 i Møre og Romsdal.

Under fornying settes det av midler til utbedringen av Innfjord- og Måndalstunnelene på E136 og Ellingsøy- og Valderøytunnelene på rv. 658 i Møre og Romsdal. "


Raumas inntekter økes med 2,9 prosent

Regjeringen foreslår å øke Rauma kommunes frie inntekter med 2,9 prosent i 2020.