Fortsatt høyeste farenivå for Veslemannen

NVE opprettholder høyeste trusselnivå, faregrad rød, for Veslemannen på tross av at bevegelsene avtok utover natta etter at regnværet ga seg.

Evakuert: Beboerne på Lyngheim er fortsatt evakuert på grunnen bevegelsene i fjellsida som kalles Veslemannen.  Foto: Fredrik HagenFredrik Hagen / NTB scanpix

Geolog: Gudrun Majala er geolog ansatt i NVE.  Foto: Stine Vandevjen Olsen

New Articles

I morgenvarselet fra vakthavende geolog hos NVE begrunnes trusselvurderingen på følgende måte:

Det kom 22 mm nedbør i løpet av gårsdagen, og hastighetene fortsatte å øke med nedbøren som kom.

Det har blitt registrert jevnt med steinsprang fra lytteposten til Sivilforsvaret, og også på våre måleinstrumenter. Siden i natt har bevegelsene avtatt noe, dette i takt med at nedbøren har stoppet opp.

Det er fremdeles store bevegelser i fjellpartiet. Hastighetene er nå på omkring 15-20 cm/døgn i øvre og midtre del, og fremdeles høy i nedre del på omtrent 5 cm/døgn.

På bakgrunn av fremdeles store bevegelser i Veslemannen opprettholdes rødt farenivå.

Vakthavende NVE-geolog Gudrun Dreiås Majala sier til Åndalsnes Avis onsdag formiddag at det ikke er noe som tilsier at trusselvurderingen blir nedjustert de nærmeste timene.

- Hastigheten på bevegelsene i fjellet er så store at vi kommer til å opprettholde rød faregrad. Det er bevegelsene i fjellet som avgjør hvilken faregrad vi setter, og bevegelsene er fortsatt store, sier Dreiås Majala.

- Kan du si noe om hvorvidt NVE internt vurderer å endre måten dere håndterer Mannen og Veslemannen? Lokalt er det mange som reiser tvil om det i hele tatt vil komme et stort skred fra fjellet?

- Vi har sagt hele tida at vi ikke kan vite om fjellet vil komme ned i flere mindre biter eller i form av ett større skred. Det vi vet er at det pågår store bevegelser og det er noe vi må forholde oss til. Så har vi planer om å bygge en sikringsvoll som skal stå ferdig før neste sommer, hvis det ikke kommer et større skred i mellomtida.

- Ellers er vi opptatt av å ha en god dialog med innbyggerne som er berørt av skredfaren. Å ta vare på sikkerheten til disse menneskene slik at de kan leve et trygt liv i hjemmene sine er det viktigste for oss, sier geolog Gudrun Dreiås Majala.