Veslemannen: Oransje farenivå

Mandag formiddag klokken 10.50 sendte NVE ut varsel om at farenivået for skred fra Veslemannen er endret til oransje. NVE vurderer fortløpende behovet for å heve farenivået til rødt, det høyeste nivået

Fjelltoppen Mannen til venstre i bildet er en del av Trolltindmassivet i Romsdalen. Veslemannen er betegnelsen på det mest skredutsatte partiet nede i fjellsida under toppen (arkivfoto).  Foto: Kjetil Svanemyr

New Articles

Det har i løpet av siste døgnet kommet opp mot 20mm nedbør på Veslemannen, noe som har gitt økte hastigheter i fjellpartiet. Det er forventet at regnet skal fortsette ut tirsdag.

Siste nytt fra NVE er at hastighetene nå er rundt 60-90 mm/døgn i øvre og midtre del og 15-25 mm/døgn i nedre del. På bakgrunn av dette øker NVE farenivået til oransje.

Dårlig stabilitet

Fjellpartiet Veslemannen viser i år raskere respons på nedbør, noe som tyder på dårlig stabilitet. Heving av farenivå kan derfor skje relativt raskt og NVE vil fortløpende vurdere behovet for en heving av farenivået.

Dersom farenivået heves til rødt i løpet av dagen vil vanlig prosedyre være at beboerne i området under Mannen må evakueres til et trygt oppholdssted på østsida av Rauma elv. Hvis det skulle skje, så vil det være fjerde gang i løpet av sommeren at beboerne evakueres.

Den siste evakueringen skjedde fredag 19. juli i år.


Rød faregrad ved Veslemannen

For tredje gang i år må beboerne evakuere.


Måler bevegelsene

Farenivået fastsettes i hovedsak på bakgrunn av de målte bevegelsene i fjellpartiet. I år startet den sesongmessige økningen i bevegelsene tidligere enn foregående år. Dette indikerer at stabiliteten er svekket.

Ved nedbør kan fjellet reagere hurtig med økte bevegelser og skred. En heving av farenivået kan derfor skje relativt raskt.

Veslemannen er en liten, men svært aktiv del av fjellpartiet Mannen i Romsdalen.