Farenivået nedjustert til gult - beboerne får flytte heim

På bakgrunn av avtagende bevegelser i Veslemannen har NVE besluttet å sette ned farenivået for Veslemannen til gult.

NVE nedjusterte til gult og beboerne under Mannen kunne lørdag formiddag flytte tilbake igjen.  Foto: Per-Kristian Bratteng

New Articles

- Bevegelsene i fjellet har avtatt, opplyser geolog Einar Anda i NVE.

- Oppholds- og ferdselsforbudet er opphevet, opplyser ordfører Lars Olav Hustad.Han sier at beboerne får flytte heim og at dette er noe de setter stor pris på.

– Siden i går, 14. september, har bevegelsene avtatt. Hastigheten i øvre del er nå på omtrent 5 cm i døgnet, og i nedre del i underkant av 1 cm i døgnet, sier geolog Einar Anda i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på en pressekonferanse lørdag formiddag.


Dette er Mannen
  • 1.294 meter høgt og en del av det tre kilometer lange Børa-Mannen-komplekset
  • Veslemannen utgjør en mindre del av det ustabile fjellpartiet. Dette partiet er mellom 1.100 og 1.200 meter høgt og har et volum på mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter
  • Svært rasfarlig og har blitt kontinuerlig overvåket av Åknes/Tafjord Beredskap IKS siden 2009
  • Det er tiende gang at beboere evakuerer. Tidligere evakueringer: 22. okt.-3. des. 2014, 18.-21. sep. 2015, 9.-14. aug. 2016, 5.-8. okt. 2017, 15.-18. okt. 2017, 11.-12. aug. 2018, 12. sept. -15. sept. 2018, 21. sept. -24. sept. 2018, 25.-27. sept. 2018 og 9.-16. oktober 2018.
  • NVE forsøkte ved begge evakueringer i 2017 å framprovosere et ras ved å pumpe vann ned i fjellsprekkene, uten å lykkes.
  • Kilde: NTB og ÅA.NO
Onsdag kveld ble beboerne ved fjellet Mannen evakuert for sjuende gang. Faren for et stort ras fra fjellet ble nok en gang ansett som stor på grunn av økte bevegelser i fjellpartiet i Rauma i Møre og Romsdal.

Steinsprang

Bevegelsene økte onsdag da det ble satt oransje og rødt farenivå. Torsdag gikk det flere skred og steinsprang fra Veslemannen. Det største skredet hadde et volum på mellom 1.000 og 2.000 kubikkmeter.

Skredene og steinsprangene gikk fra den øvre delen av Veslemannen, hvor det de største bevegelsene er registrert.

Veslemannen har et volum på 120.000–180.000 kubikkmeter, det vil si rundt én prosent av det totale volumet av Mannen.

Pøste på vann

Lørdag var bevegelsene igjen så lave at farenivået var nedjustert til gult nivå. Dermed kunne ferdselsforbudet i området og evakuering av innbyggerne oppheves.

Forrige gang de ni beboerne i området ble evakuert, var 10. august i år. NVE varslet allerede da at det ville bli flere evakueringer utover høsten.

I fjor høst forsøkte NVE å pøse på med vann til fjellet i håp om å fremprovosere et ras, men den løsningen har de nå gitt opp.