Fellesråd i pluss

Kontroll. Grytten Fellesråd har kontroll på finansene. I 2013 kan de vise til et driftsoverskudd på over 1 million kroner.
Fra papir

Trekker man fra utgifter til investeringer og avsettinger til fonds, ender de opp med et overskudd tilsvarende 247.987 kroner og 21 øre; en klar forbedring fra 2012.

Uansett; økonomien i fellesrådet, har endret seg dramatisk sett i forhold til årene med store underskudd og pengemangel. Fra de ulike soknene meldes det om bra aktivitet. I kirkene i prestegjeldet gjennomføres det nødvendige oppgraderinger. I Vågstranda kyrkje, for eksempel, er det foretatt oppgradering av det elektriske anlegget samt montert nytt lydanlegg. Et tilsvarende arbeid er gjennomført i Kors kirke. Ved Voll kyrkje i Måndalen er det gjennomført en full utvendig renovering. I Hen kirke er det etablert et nytt orgel. De andre kirkene har gjennomført mindre reparasjoner. De største investeringene utenom renoveringen av Voll kyrkje, er utvidelser av kirkegårder i Rødven og på Vågstranda. Også det årlige vedlikeholdet av prestegjeldets mange kirker, tar sin del av pengestrømmen. – Regnskapskontroll er noe vi legger ekstra vekt på året gjennom, sier leder Arne Hoem i fellesrådet.

Fra papir