Rapport viste stor genetisk endring i Raumalaksen: – Prøvene fra 2017 er lite representative

– Genmaterialet som nå brukes i reetableringen av Rauma elv, ble samlet før det var rømt oppdrettslaks av betydning i omløp. Dette materialet bør derfor være av det reneste som finns, sier Vidar Skiri.

Vidar Skiri mener at situasjonen ikke er så dramatisk som rapporten kan tyde på.   Foto: Kjetil Svanemyr

Næring

Det er kun 15 av Norges 53 nasjonale laksevassdrag som ikke er genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks. Det viser en ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning (Nina) og Havforskningsinstituttet (HI) som kom tidligere denne måneden.