Fredag er det slutt på bompenger over brua

Fredag klokka 12 blir det gratis å kjøre over brua.

Fredag er den store dagen.   Foto: Stein Siem

Næring

I statsbudsjettet for 2021 ble det gitt 400 millioner i tilskudd til bompengeprosjektet Tresfjordbrua og Vågestrandstunnelen på E136 i Møre og Romsdal. Prosjektet er dermed ferdig finansiert og bompengeinnkrevingen avsluttes fredag 15. januar kl. 12.