Ex-samferdselsminister Jon Georg Dale om Møreaksen eller Romsdalsaksen:

- La Nye Veier AS bestemme

Avgjørelsen om hvordan Romsdalsfjorden skal krysses med ny vegforbindelse, bør overlates til statens selskap Nye Veier AS, mener tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale.

Fjordkryssingen:– I det øyeblikket Nye Veier AS får ansvaret med å bygge vegen fra Ålesund til Molde, er det Nye Veier som avgjør hvordan Romsdalsfjorden skal krysses. Da blir trasévalget ikke en politisk avgjørelse, sier tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale.  Foto: RICHARD NERGAARD, ROMSDALS BUDSTIKKE

Næring

(rbnett.no) Skal ny veg mellom Ålesund og Molde krysse fjorden langs Møreaksen eller Romsdalsaksen? Tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) var mandag med på møte med ledelsen i Møre og Romsdal fylkeskommune om veginvesteringer de kommende åra. Et flertall blant fylkespolitikerne har løftet fram Møreaksen som fjordkryssing, og står fast på at det er beste løsningen.