Helge Orten: - Helt urimelig å påstå at vegvesenet trenerer

Transportkomiteens kommenterer påstandene fra Frank Sve.

Helge Orten (H) leder transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Han mener påstandene fra Frank Sve er urimelige.   Foto: Anders Hagen

Næring

Frank Sve mener at Statens vegvesen trenerer prosjektene i Romsdalen, og bruker sin planleggingskapasitet på blant annet Bypakke Ålesund og Møreaksen.