Næringslivet med krav: - E136 opp Romsdalen må prioriteres nå

- Vi som næringsliv kan ikke lenger se på at det ikke blir prioritert, sier leder i Næringslaget, Katrine Wold Deunk.

E136 er eksportvegen til Østlandet. Nå krever næringslivet at noe gjøres.   Foto: Even Ørjasæter

Næring

Torsdag hadde Rauma næringslag invitert til digitalt møte om E136 i Romsdalen. Der var blant annet representanter fra næringslivet, Statens vegvesen, politikere og andre interessenter til stede. Næringslaget mener at E136 snarest må sikres oppstarts-bevilling i Nasjonal Transportplan (NTP)