Elleve ansatte fikk heder og ære for lang og tro tjeneste

Siste arbeidsdag før jul ble 11 trofaste medarbeidere hedret for sin innsats på Grande.

Kjell Inge Hjelvik, Kåre Bø, Kjell Magne Bø og Ann Elisabeth Gjerde Hovde (foran) fikk alle Norges vel medalje for lang og tro tjeneste. Vidar Nerby, Ronny Demdal, Oddgeir Søvik, Ivar Erlend Skjegstad, Endre Engen, Einar Kåre Stokke og Anne Stagnes Bø fikk jubileumsur.   Foto: Privat

Næring

Trevarebedriften Grande i Innfjorden er åpenbart en arbeidsplass som gir de ansatte lyst til å bli lenge. På siste arbeidsdagen før jul var det hele elleve ansatte som fikk heder og ære for sin lange tjeneste i bedriften.