Grande vant millionavtaler for hele Sunnmøre

Også hos Grande Fabrikker AS i Innfjorden merkes «annerledesåret» 2020. Men rammekontrakter med en antatt verdi på 25 millioner kroner over fire år gir større forutsigbarhet.

Grande i Innfjorden har sikret viktige avtaler for de neste fire årene. Fra venstre styreleder Endre Engen , bransjesjef Hilde Widerøe Wibe og daglig leder Torbjørn Hjelden.  Foto: Privat

Næring

I vår inngikk Grande rammeavtale med fylkeskommunen i Møre og Romsdal. Det betyr at det er de som skal levere skolemøbler til de videregående skolene i fylket de neste fire årene. Nå er en ny rammeavtale på plass – med 13 kommuner på Sunnmøre.