Jobber for at Rauma skal kunne gi «livslang læring»

Et nytt prosjekt står på trappene for Nordveggen. De jobber med å få på plass utdanningsløp for faglig påfyll innenfor industrien - og etter hvert andre bransjer.

Å få faglig påfyll er viktig for arbeidstakere i dag. Nå jobber Nordveggen for å få på plass utdanningsløp her i Rauma.  Foto: Stine Vandevjen Olsen

Næring

Daglig leder hos Nordveggen, Solveig Brøste Sletta, kan fortelle at det var Tom Samuelsen i PartnerPlast som først kom med ideen.

– Han har nemlig også ei bedrift på Moelv, der de har kommet lenger når det gjelder å se på livslang læring for industriarbeideren, forklarer Brøste Sletta.

– Det kommer nye teknologier og krav, så arbeidstakere trenger stadig påfyll for å kunne stå i jobben hele livet. NHO Industri og staten har også jobbet med dette, og staten satte i 2019 av 19 millioner til nettopp livslang læring, sier hun.

700.000 kroner

Fylkeskommunen har gått inn med 300.000 kroner i prosjektet, mens Næringslaget og Romsdal Innovasjon støter prosjektet med 100.000 hver. Kraftfondet gjorde i april vedtak om å støtte prosjektet med 200.000 kroner.

– Det vi har fått midler til er en pilot som skal utvikle nye fagløp innen prosessindustri i sin helhet, men med spesiell vekt på resirkulering. Det skal utarbeides utdanningsplaner som må godkjennes som fagutdanninger. Det skal også jobbes tett opp mot industribedriftene i hele fylket for å kartlegge behovet for kompetanse. Samtidig blir det arbeidet med å se på hvilke andre utdanningstilbud som er utviklet andre steder i landet som kan tilbys ut fra Utrøna Innovasjonssenter, sier hun,

Målet er altså å få på plass en fagutddanning som arbeidstakere kan få tatt i nærhet til eget arbeidssted.

– Da kan utdanninga skje spredt utover året og man kan kombinere det sammen med å være i arbeid. I tillegg til den nettbaserte utdanninga vil det blir samlinger, forklarer Brøste Sletta.

Samarbeid

Nordveggen har leid inn Arnt Øyvind Siem som prosjektleder.

– Dette er et samarbeid mellom næringslivet her, og næringslivet rundt Raufoss og Kongsvinger. I tillegg er Fagskolen Innlandet og fagskolen i Kristiansund med.

Brøste Sletta er glad for at også Kraftfondet vil støtte prosjektet.

– En ting er pengene, men det er også viktig at kommunen viser at det er et engasjement her. Det er bra at aktørene har stilt seg bak søknaden, sier hun, og legger til at dette skal være kompetansegivende utdanning, der man får studiepoeng.

Jobber for posisjon

– Vi jobber nå for å få en posisjon slik at vi kan få nasjonale midler. Vi går ut til bedrifter å få kartlagt deres behov for utdanning. Det er viktig å dokumentere at dette er et ønske fra næringslivet – ikke bare i Rauma, men i et større område.

Håpet er at dette skal gi mer aktivitet i Utrøna. Men hun forteller også at det er et smalt nåløye å komme igjennom for å få nasjonale midler:

– Det er veldig krevende å jobbe seg inn mot det, så det er bra at vi får støtte fra kommune, fylke og næringsliv. Fylket har vært veldig på, forteller hun.

Hun vil også gi honnør til Tom Samuelsen:

– Han hadde ideen og han har lagt ned utrolig mye tid for at vi skal kunne få gjennomført dette, sier hun.

Hun forteller at dette ikke er noe Nordveggen kunne ha tatt tak i selv:

– Det er jo sånn vi ønsker å jobbe, at næringslivet melder inn et behov og at vi kan ta tak i det, søker midler og kommer til et resultat sammen med næringslivet, sier hun.

Næring