Gir penger til å skape ny aktivitet: 373.200 kroner til Rauma

GassROR IKS har satt av aktivitetsmidler til 3,2 millioner kroner.

Arnt Sommerlund er daglig leder i GassROR IKS  Foto: Tormod Lien

Næring

GassROR IKS har satt av 50 kroner per innbygger som kan brukes til allmennyttige tiltak for å skape ny aktivitet når de nasjonale og lokale tiltakene mot koronasituasjonen blir lettet.