Over halvparten av de kontrollerte kjøretøyene hadde feil og mangler

– Vi har et stort fokus på å plukke ut de rette for kontroll, sier fagleder for tungbilkontrollen i Møre og Romsdal, Leif Jarle Bergseth.

Statens vegvesen kontrollerte på landsbasis over 77.000 tungbiler i løpet av fjoråret. 34.605 havnet i statistikken med feil eller mangler.   Foto: Per-Kristian Bratteng

Næring

Av de totalt 1.491 tunge kjøretøyene som ble kontrollert ved kontrollstasjonen i Romsdalen i fjor, hadde 772 av dem feil og mangler av noe slag.