Helleland og Hareide på plass hos «ferjeopprørerne»

På besøk i Aukra kommune fikk statsrådene klar beskjed fra næringsliv, privatpersoner og politikere: Ferjeprisene må ned for å løse den betente situasjonen.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland på ferjeleiet på Aukra, under statsrådenes besøk i Møre og Romsdal der det har vært protester mot økte ferjepriser.  Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Næring

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) reiste tirsdag til Møre og Romsdal, hvor det de siste ukene har vært omfattende protester mot økte ferjepriser.

På kaia på Hollingsholmen, før den korte ferjeturen til øya Gossa, ble de møtt av Helge Orten (H) fra Møre og Romsdal. Han er leder av transportkomiteen på Stortinget.

– Jeg tror man må få ned prisene. Vi må tilbake til det nivået det var før prisøkningen. Hvis ikke, tror jeg dette blir for kostbart, rett og slett, sier han til NTB.

– Det kommer til å gå ut over både næringsetablering og pendlermulighetene for folk som bor på øyene hvis man ikke får gjort noe med dette.

– Ingen løsninger

På ferja ble de to ferske ministrene servert kaffe og sveler. Dagpendlere og familier som er avhengige av ferjetilbud, får mange tusen kroner i ekstrautgifter på grunn av økte takster etter nyttår.

Helleland og Hareide har imidlertid ikke noen konkrete løfter om økonomisk hjelp med seg på turen.

– Vi skal få en oversikt over situasjonen. Det er nok ingen løsninger vi kommer til å si ja til eller avvise i dag, sier Hareide til NTB.

Han understreker, som Helleland gjorde i helgen, at det er fylkeskommunene som har ansvaret for fylkesferjene.

– Men hvis jeg ikke hadde ment at jeg kunne gjøre noe, hadde jeg nok heller ikke tatt turen i dag, sier Hareide.

2 millioner ekstra

Facebook-gruppen Protest mot økte ferjetakster Møre og Romsdal har på kort tid fått over 24.000 medlemmer. Også i kystfylker som Nordland og Vestland har lokalbefolkningen protestert mot økte ferjepriser.

Det er ikke bare privatpersoner som rammes. Også næringslivet får merke de økte takstene.

Helleland og Hareide besøkte tirsdag bedriften Vikenco i Aukra kommune. Sjømatprodusenten ble stiftet i 1973, har 180 ansatte og omsatte i fjor for 1,6 milliarder kroner. Selskapet har regnet seg fram til at det får 2 millioner kroner i økte ferjekostnader fra 2019 til 2020, fra 6,5 millioner til 8,5 millioner.

– Vi aksepterer en normal prisstigning på 3–4 prosent. Men vi aksepterer ikke at prisene øker utover dette, sa Vikenco-sjef Per Olav Mevold i møtet med de to statsrådene.

Han etterlyste også at Møreaksen blir realisert, noe som vil bety fastlandsforbindelse for flere av øysamfunnene og færre ferjeforbindelser i fylket.

Flere årsaker

Det er mange grunner til at fylkeskommunene har satt opp ferjetakstene.

Ved innføringen av Autopass reiser passasjerer gratis, men bilene blir tillagt en 30 prosent høyere billettpris. Det rammer særlig folk som kjører alene i bilen.

I tillegg har fylkeskommunene forklart de høyere priser med økte kostnader forbundet med overgang til lav- og nullutslippsferjer.

Opposisjonen på Stortinget har ment at regjeringen har gitt for lite penger til fylkeskommunene, som i sin tur derfor har vært nødt til å sette opp prisene. Regjeringen har svart med at det er fylkeskommunene som har ansvaret for ferjetakstene og dessuten vist til at fylkene har fått kompensert for overgangen til grønnere ferjer.

Sp har foreslått å be regjeringen utrede en nasjonal maksimalpris for båt- og ferjebilletter i forbindelse med revidert budsjett. Sp vil også at staten fullt ut skal kompensere fylkenes inntektstap ved innføring av en slik ordning.


Næring