Vil ha innspill til hvordan pengene skal brukes: – Bruker vi dem riktig, så kan vi få utrettet mye

Medlemmene i Kraftfondet ønsker innspill til hvordan pengene bør brukes i framtida.

Styret i Kraftfondet består av Ingunn Svelle Heinåli, Per Vidar Kjølmoen, Ida Siem, Jo Andre Herje og Kari Merete Moen Volle. Øystein Valder er sekretær og sjefssaksbehandler for utvalget, og Geir Grav er også saksbehandler.  Foto: Stine Vandevjen Olsen

Vi ønsker å få fram hvor god denne ordningene er

Ida Siem

Kraftfondet hadde mandag det andre møtet sitt i denne perioden.   Foto: Stine Vandevjen Olsen

Kraftfondet
  • Kraftfondet består av leder Per Vidar Kjølmoen (Ap), nestleder Ida Siem (SV), Ingunn Svelle Heinåli (H), Kari Merete Moen Volle og Jo Andre Herje.
  • Kraftfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål. Fondet kan også benyttes til kommunale tiltak.
  • Kraftfondet skal ha som hovedprioritet å støtte tiltak som sikrer eksisterende arbeidsplasser gjennom nyskaping, og tiltak som har potensial for å skape nye arbeidsplasser.
  • Kraftfondet har over to millioner kroner årlig som deles ut til næringslivsformål.
Næring

Mandag hadde Kraftfondet i Rauma kommune sitt andre møte for perioden.

Der vedtok de å starte et stategiarbeid for å finne ut av hvordan de best skal forvalte midlene i framtida.

– Kraftfondet har over to millioner i året å dele ut til gode næringslivsformål. Slik som kommunenes økonomiske situasjon er, så er det nesten bare gjennom fondet kommunen har mulighet til å bidra økonomisk til næringsutvikling, sier utvalgets leder, Per Vidar Kjølmoen.

Han mener derfor at det er avgjørende at midlene brukes riktig:

– Hvis vi bruker pengene riktig, så kan vi oppnå veldig mye. Men hvis vi bruker dem feil, så kan man oppnå lite, mener han.

Hyllet næringsprisvinneren: - Der andre ser problem, ser du løsninger

Sigbjørn Sørli og Måndalen Trevare fikk Rauma kommunes næringspris.


Ønsker innspill

I dagens Kraftfond-styre er de fleste helt nye, mens Ingunn Svelle Heinåli og Jo andre Herje også var med i forrige periode.

– Det er litt derfor vi ser behovet for å se nærmere på hvordan vi bruker midlene vi har til disposisjon, sier Kjølmoen.

– Og så er samfunnet hele tiden i endring, og det må vi innrette oss etter. Det som var riktig for to, fire eller ti år siden trenger ikke være riktig lenger, legger Svelle Heinåli til.

De har ennå ikke satt noen sluttdato for prosessen, men ser for seg å sluttføre i løpet av året.

– Vi vil invitere innbyggerne i Rauma til å komme med innspill til oss, og vi ønsker at det skal være lav terskel for å ytre sin mening. Vi har jo noen statutter som vi må forholde oss til, men ut over det vil vi være sikre på at vi bruker midlene på en måte som gir mest mulig utslag. Vi ønsker jo at Rauma kommune skal øke folketallet, og da vet vi at arbeidsplasser er helt avgjørende, sier Kjølmoen.

Vil ha konkurranse

Sekretær og saksbehandler Øystein Valde forteller at de fikk inn om lag 30 søknader i fjor.

– Vi vil gjerne ha flere søknader, slår styret fast, men oppfordrer samtidig til å lese kriteriene først:

– En del av de vi av avslo i fjor, avslo vi fordi tiltakene det var søkt om støtte til rett og slett faller utenfor Kraftfondets formål, sier Svelle Heinåli.

Styret i Kraftfondet forteller at de ønsker størst mulig konkurranse om millionene.

– Jeg tror det er mange som ikke vet om at denne ordningen finnes.

Vi ønsker å få fram hvor god denne ordningene er, og at det er en god mulighet for næringslivet til å få midler til å utvikle seg, sier Ida Siem.

Her er alle personene som skal representere Rauma

Kommunestyret har valgt personer som skal representere kommunen i ulike råd, styrer og utvalg som ikke er politiske. Her er alle valgene av nemnder og verv for perioden 2019-2023.Næring