Handlingsplanen sendes ut på høring - vil søke etter ny lokal prosjektleder

Visit Nordvest har satt frist til 1. februar med å komme med tilbakemeldinger.

Det jobbes for at Rauma skal få merket for Bærekraftig reisemål.   Foto: Evy Kavli

Næring

Handlingsplan for Bærekraftig Reisemål Rauma sendes nå ut på høring. Fristen er satt til 1. februar.