Vil bygge helt ny ferjekai

– Slik planene ser ut nå, vil alle bygg på området bli revet. Vi vil bygge ny ferjekai der grillkiosken står i dag, opplyser Gisle Fossen, prosjektleder i Statens vegvesen.

Foreløpige planer: Skissa viser plassering av brubås med pir. – Vi kommer til å jobbe videre med denne plassering med tanke på utforming av landarealet. Det kan bli justeringer i hele planleggingsperioden fram til høring og offentlig ettersyn, sier Gisle Fossen.   Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen

Næring

I disse dager starter Statens vegvesen, i samarbeid med Rauma kommune og fylkeskommunen, arbeidet med å lage en reguleringsplan for ferjekaia og landarealet på Åfarnes. Reguleringen gjelder ferjekai med pir og landareal med oppstillingsfelt, parkeringsplasser, busslommer, venterom og teknisk bygg for elferje blant annet.