Gir ikke opp kampen mot spillmonopolet, anker dommen

Spillselskapet Norsk Lotteri, med Ottar Dalset i spissen, fikk ikke tingrettens medhold i at Norsk Tippings spillmonopol strider mot EØS-avtalen. Nå ankes saken til lagmannsretten.

Ottar Dalset og Norsk Lotteri anker dommen.   Foto: Stine Vandevjen Olsen

Næring

Spillselskapet gikk rettens vei for å velte Norsk Tippings spillmonopol, men tapte da saken var oppe i Oslo tingrett og ble dømt til å betale 754.000 kroner i sakskostnader.