– Fikk tydelig signal om at gondol truer

Ifølge Norsk Tindesenter har Miljødirektoratet gitt tydelig signal om at en pendelbane truer Romsdalseggens potensielle status som Nasjonal turiststi.

Har søkt på nytt: Norsk Tindesenter sendte i slutten av august sin andre søknad om autorisasjon av Romsdalseggen som Nasjonal turiststi.   Foto: Per-Kristian Bratteng

Næring

Romsdalsgondolen
  • Reguleringsplanen for Romsdalsgondolen skal politisk behandles i høst:
  • 31. oktober i planutvalget og 14. november i kommunestyret.
Det er i Norsk Tindesenter sitt svar på sommerens høringsrunde av detaljreguleringen til Romsdalsgondolen, at det kommer fram at Miljødirektoratet skal ha gitt tydelig signal om at en pendelbane til Nesaksla vil være en trussel mot Romsdalseggens mulighet til å få status som Nasjonal turiststi.

Ny autorisasjonssøknad inne

Norsk Tindesenter sendte i slutten av august sin andre søknad til Miljødirektoratet om autorisasjon av Romsdalseggen som Nasjonal turiststi. Den første søknaden om autorisasjon ble avslått på grunn av mangler i søknaden. I avslaget fra Miljødirektoratet ble det også bemerket at de oppfattet det som usikkert hvordan en gondol ville påvirke Romsdalseggen som produkt. «Vi ønsker derfor å avvente utviklinga før vi tar stilling til om Romsdalseggen kan vurderes som Nasjonal turiststi.», skrev Miljødirektoratet i mai.