Foreslår tomtesalg til halv pris

Formannskapet skal ta stilling til om tomter på Åfarnes skal ut på billigsalg.

Åfarnes boligfelt II: Det kommunale feltet med 16 tomter sto klart i august 2017. Feltet står fortsatt tomt. Bildet er tatt tidligere.   Foto: Per-Kristian Bratteng

Næring

Rådmannens innstilling i saka, som formannskapet skal behandle onsdag, er å legge ut fem av tomtene i det nye byggefeltet på Åfarnes, til halv pris.