Har fått løyve til overvakingsfiske i Isa og Glutra

Isa og Glutra elveeierlag er gitt løyve til overvakingsfiske i Isa og Glutra.
Næring

Det er Fylkesmannen i Møre og Romsdal som har gitt løyvet for overvakingsfiske for sesongen 2019. Ifølgje Fylkesmannen er formålet å få ein indikasjon på fiskebestanden og analyse av kva slags fisk som finst i elva; om det er oppdrettsfisk, utsett fisk eller for eksempel rekruttert fisk. Elveeigarlaget, med Arne Hoem i spissen, er gitt løyve til uttak av opptil ti smålaks. Løyvet gjeld i perioden 20. juni til 31. august.


Et stort arbeid har vært lagt ned i Måna elv de siste åra: - Håper på åpning neste år

Elveeierne i Måna elv har brukt tida elva har vært stengt på å åpne opp over 3,5 kilometer med tørrlagte og gjengrodde elveløp.

 

Fylkesmannen har sett ei rekke med vilkår for løyvet, mellom anna at all laks over 65 centimeter, og all aure, skal settast ut igjen. Det må og takast ulike prøver av avliva laks, og fangst av eventuell oppdrettslaks må meldast til Fiskeridirektoratet fortløpande.


Bekymret for reinfisering av Rauma elv

– Det er svært betenkelig at det drives organisert og kommersiell padling i Rauma elv med tanke på faren for at vassdraget igjen kan bli infisert av gyro-parasitten, mener elveeierlagets leder Vidar Skiri.