Fylkespolitikerne utsetter saka om autopass

Fylkespolitikerne utsetter saka til de fire fylkene på Vestlandet har snakket sammen.

Ny betalingsordning: Flere fylker vegrer seg for å innføre den felles betalingsordninga.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Næring

På fylkestinget, mandag og tirsdag denne uka, skulle fylkespolitikerne egentlig ta stilling til flere spørsmål knytta til innføring av autopass på ferjene. Ordninga med autopass ferjekort er allerede innført på fylkesferjesamband, og nå skulle politikerne blant anna ta stilling til takstregulativet for autopass. Ordninga innebærer at passasjerbetaling faller bort, og at inntektsbortfallet må kompenseres med økte takster for kjøretøy. Ifølge sakutgreinga til fylkestinget, er autopass takstregulativ en forutsetning for innføring av autopass brikkebetaling. Ifølge Rbnett vedtok fylkestinget å utsette saka.