Tøff sommar for bøndene i fjor, god start i år:

Slåttonna er i gang

– Resultatet av ein god vår.
Næring

Hjå mjølkebonden Stig Brøste på Åk er marka i ferd med å fyllast av rundballar, og han ser med blide auge på fôrhaustinga.