Driver utviklingsarbeid på Bjorli

En utviklingsplan for Bjorli som reisemål ble lagt fram forrige uke. Romsdalen AS er engasjert i arbeidet.

Rapport: Fra venstre: Per Øverbø, Bjorli Utvikling AS, Hanne Toftdahl, Vista analyse AS, Oddbjørn Vassli, Romsdalen AS og Solveig Brøste Sletta, Lesja kommune.  Foto: Lesja kommune

Næring

Rapporten er utarbeidet av analyseselskapet Vista Analyse, etter oppdrag fra Lesja kommune, Bjorli Utvikling AS og Romsdalen AS. I ei pressemelding fra de involverte, oppsummeres innholdet i rapporten slik: «Rapporten gir klare råd til Lesja kommune når det gjelder arealbruken framover, samtidig som aktørene på Bjorli utfordres til å samarbeide mer.»