– God fôrkvalitet i år

Leiar i Rauma bondelag, Endre Stener, har reparasjonssådd på gammal eng, men er elles godt nøgd.

Leiaren: Endre Stener er leiar i Rauma bondelag. No er slåttonna i gong, og han er godt nøgd med stoda. Bilete er tatt tidlegare.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Næring

– Gamal eng er litt tynn og skranten, men eg har reparasjonssådd, så håper på ein betre andreslått, seier han.