Går videre med planene om servering- og overnattingstilbud

Detaljreguleringa for planene for gamle Rauma sjukeheim i Isfjorden, ligger nå ute på høring.

Solfjord: Planforslaget skal legge til rette for etablering av overnatting og servering.  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Næring