– Ikke uvanlig med vikeplikt

Høyreregelen. Vegen forbi Brønnsletta ved Åndalsnes er ikke forkjørsveg til tross for at det er en 80-sone.

Ettersom kampen for å få nedsatt fartsgrense forbi Brønnsletta ved Åndalsnes, ser ut til å være skrinlagt, er det håpet om å få bygd en gang- og sykkelveg på stedet beboerne nå klamrer seg til. Heller ikke det ser ut til å være spesielt nærliggende ifølge det vi skrev i Åndalsnes Avis sist tirsdag.

Og det er flere forhold som kan virke uklare når det gjelder trafikkforholdene ved Brønnsletta. Flere av beboerne vi har snakket med, reagerer på at hovedvegen forbi boligfeltet har 80 km fartsgrense samtidig som vikepliktsregelen fra høgre gjelder for begge utkjøringene fra Brønnsletta.

Men Jan Gunnar Sandblåst i Statens vegvesen sier dette ikke er utenom noe regelverk. Tvert om så er det relativt vanlig på fylkesveger av det han kaller gamlesorten. Trafikken arter seg som oftest som om det var forkjørsveg med vikeplikt, mener Sandblåst uten at han vil kommentere det konkrete tilfellet. Det betyr at trafikken på hovedvegen går først og at sjåfører som skal inn på veg er ekstra oppmerksomme og viker for hovedtrafikken.– Men dette høres ut som en uholdbar situasjon som lett kan skape farlige situasjoner?

– Vi har ikke noen oversikt som tyder på at det skjer ulykker særlig ofte på slike steder. Men kanskje forsikringsselskapene har andre tall og erfaringer. Vi får bare greie på når det er personskader inne i bildet, sier Sandblåst.– Er det aktuelt å se nærmere på forholdene ved Brønnsletta?

– Det spørs hvor overordna trafikken er på hovedvegen, hvor stor trafikken er inn på vegen og så videre. Det er en rekke faktorer som avgjør slike forhold. I helt enkeltstående tilfeller kan det også brukes vikepliktskilt uten at hoved- vegen er forkjørsveg. Hvis vi får en henvendelse fra kommunen om dette, så kan vi vurdere å se konkret på forholdene, sier Jan Gunnar Sandblåst.

Mer å lese på Åndalsnes Avis:
Siste nyheter

Åpner før julehandelen

Mekk blir det neste tilskuddet på butikkfloraen i Raumasenteret.

Rauma og Vestnes får hvert sitt kontor

...men lensmannen for Vestnes og Rauma lensmannskontor skal ha kontorsted Åndalsnes.

Rauma bru åpnet

Åpnet tre uker før tida.

Tippekonkurranse: Når regna det sist?

Gjett, og les svaret lenger nede i artikkelen.

Frp-Sve snakker sine egne midt imot

Frank Sve (Frp) vil kjempe med nebb og klør for at HV11 overlever i Forsvarets langtidsplan.

Evaluerer ståplasser i skolebussene

Veøy Buss har gitt politikerne svar.

Snart kan du gå Stikk-Ut på ski

Isfjorden eitt av områda som blir med.

Leder torsdag 20. oktober 2016:

God bredde berger Rauma

"Uten denne bredden, kunne situasjonen lokalt vært langt mer alvorlig enn vi opplever i dag."

– Ansett daglig leder i Åndalsnes IF

Aksel Berget Skjølsvik etter ÅIF-nedrykket.

- En festival for hele Romsdal

Inviterer til tredagers Innovasjonsfestival på Åndalsnes 15.-17. november.

For få klasserom på nyskolen

Må rokere ett år etter innflytting.

Står fast på at skolenedleggelse må til

Rådmannen har sendt ut sitt endelig budsjettforslag.

Kjørte i 89 km/t i 50-sone

En kvinne fra Rauma er dømt i Romsdal tingrett.

Utdanningsforbundet: – Truer barns rettigheter

Utdanningsforbundet ved Åfarnes skole mener en nedleggelse av ungdomstrinnet kan være lovstridig.