– Ikke uvanlig med vikeplikt

Høyreregelen. Vegen forbi Brønnsletta ved Åndalsnes er ikke forkjørsveg til tross for at det er en 80-sone.

Ettersom kampen for å få nedsatt fartsgrense forbi Brønnsletta ved Åndalsnes, ser ut til å være skrinlagt, er det håpet om å få bygd en gang- og sykkelveg på stedet beboerne nå klamrer seg til. Heller ikke det ser ut til å være spesielt nærliggende ifølge det vi skrev i Åndalsnes Avis sist tirsdag.

Og det er flere forhold som kan virke uklare når det gjelder trafikkforholdene ved Brønnsletta. Flere av beboerne vi har snakket med, reagerer på at hovedvegen forbi boligfeltet har 80 km fartsgrense samtidig som vikepliktsregelen fra høgre gjelder for begge utkjøringene fra Brønnsletta.

Men Jan Gunnar Sandblåst i Statens vegvesen sier dette ikke er utenom noe regelverk. Tvert om så er det relativt vanlig på fylkesveger av det han kaller gamlesorten. Trafikken arter seg som oftest som om det var forkjørsveg med vikeplikt, mener Sandblåst uten at han vil kommentere det konkrete tilfellet. Det betyr at trafikken på hovedvegen går først og at sjåfører som skal inn på veg er ekstra oppmerksomme og viker for hovedtrafikken.– Men dette høres ut som en uholdbar situasjon som lett kan skape farlige situasjoner?

– Vi har ikke noen oversikt som tyder på at det skjer ulykker særlig ofte på slike steder. Men kanskje forsikringsselskapene har andre tall og erfaringer. Vi får bare greie på når det er personskader inne i bildet, sier Sandblåst.– Er det aktuelt å se nærmere på forholdene ved Brønnsletta?

– Det spørs hvor overordna trafikken er på hovedvegen, hvor stor trafikken er inn på vegen og så videre. Det er en rekke faktorer som avgjør slike forhold. I helt enkeltstående tilfeller kan det også brukes vikepliktskilt uten at hoved- vegen er forkjørsveg. Hvis vi får en henvendelse fra kommunen om dette, så kan vi vurdere å se konkret på forholdene, sier Jan Gunnar Sandblåst.

Mer å lese på Åndalsnes Avis:
Siste nyheter

Grande deler suksesshistorien

Grande Fabrikker AS i Innfjorden viste seg fram under Romsdalskonferansen i Molde torsdag.

Allsang og mimring

Kari Svendsen og trekkspiller Kjetil Skaslien fikk sanggleden frem under feiringen av eldredagen på Rauma kulturhus.

Hærverk på Troa

Hærverket ble oppdaget i forkant av årets martnadsarrangement.

Roar Draagen gir seg

Norsk Fjellfestival skal få både ny styreleder og nytt styre i løpet av høsten.

Kan få regionens eneste "kokkelinje"

Oppsiktsvekkende forslag i rapport for fylkeskommunen.

Til kamp for lensmannskontoret

Rauma og Vestnes slås sammen.

Disse solgte i september

31 eiendommer solgt i Rauma.

Leserbrev:

Derfor er det streik i energisektoren

Hvordan skal en smarttelefon kunne hjelpe en montør fram i djupsnøen i storm på jakt etter en linjefeil?

Frp: - Vi har behov for HV11

Mener fagmilitært råd ikke ivaretar den unike situasjonen de to fylkene vil komme i.

Startar eiga båtbedrift

– Det er like nære sjøen i Rødven som det er på Åndalsnes, seier Kjell Arne Lybergsvik.

- Rørt over enigheten

Kjøkkensaka endte med utdeling av roser.

Brannøvelse på Grøtta

Trener på røykdykking.

Denne gangen kan det bli full enighet

Lars Olav Hustad (H), Magnhild Vik (Sp) og Lars Wenaas har trolig funnet kjøkkeninngangen til det nye helsehuset.

Ny leder for revyen

Tilbake i sjefsstolen.

Vokser i tøffe tider

Elementpartner på Åndalsnes skal ansette flere.