NHO-bedrifter trenger mer kompetanse

Nedgangen har snudd.

Nedgangen har snudd. Norske bedrifter har behov for stadig mer kompetanse, særlig ingeniører og folk med yrkesfaglig bakgrunn, ifølge NHO. 

Tre av fem NHO-bedrifter har et udekket behov for mer kompetanse, viser det siste kompetansebarometeret fra NHO, som legges fram mandag.

I alt 5.557 bedrifter har deltatt i undersøkelsen, som er gjennomført for fjerde gang. Sammenlignet med fjoråret har kompetansebehovet økt med 7 prosent. Det kan ha sammenheng med at bedriftene ser lysere på fremtiden etter oljeprisfallet, tror NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

– Flere bransjer opplever nå vekst og lysere utsikter. Det gjør at flere trenger nye folk og ny kompetanse, sier hun til NTB.

Gap

Samtidig er det nå et gap mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse, mener Skogen Lund. Veksten er én av forklaringene, en annen er at mange bedrifter er i en omstillingsfase og trenger en annen kompetanse enn den de har for å tilpasse seg nye produkter, tjenester og markeder.

– En tredje forklaring er at en del ikke får tak i den kompetansen de trenger. Det er alvorlig, og vi er avhengig av et tettere samspill mellom utdanningssystemet og næringslivet. Dette blir mer og mer viktig når endringstakten i næringslivet øker, framholder NHO-direktøren.

Mangelen på kompetanse har fått alvorlige konsekvenser for en rekke bedrifter, viser barometeret. Fire av ti opplyser at de har tapt kunder eller markedsandeler, mens nesten like mange oppgir at de har skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten. Én av fem bedrifter har måttet redusere virksomheten.

Trenger ingeniører og fagarbeidere

Håndverkere står øverst på listen når NHOs medlemsbedrifter skal forutse sine framtidige kompetansebehov. Over halvparten av bedriftene har behov for folk med yrkesfag fra videregående eller fagskoleutdannede innen naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, viser barometeret.

Deretter følger ingeniører og teknologer. 46 prosent av bedriftene oppgir at de i stor eller noen grad vil ha behov for ansatte med utdanning innenfor ingeniør- og tekniske fag, særlig elektro-, bygg- og maskiningeniører. Dette er en økning i forhold til de to foregående årene på henholdsvis 17 prosent (2016) og 19 prosent (2015).

– Bedriftene forteller også at digitalisering og automatisering vil gjøre at det blir enda viktigere enn før å ha en utdanning, sier Skogen Lund.

Forskjell mellom bransjene

Samtidig er det forskjell mellom bransjene når det gjelder utdanningsbehov. Sju av ti av bedriftene innen forbundene Norsk olje og gass, Energi Norge og Abelia sier de trenger flere ansatte med mastergrad.

Derimot har bedriftene i liten grad behov for folk som er utdannet innen humanistiske og estetiske fag, eller helse og idrett, ifølge barometeret.

– Flere må få kunnskap om alle mulighetene yrkesfag gir, og vi må ha effektive lærlingklausuler i offentlige anbud. Vi trenger også et teknologiløft i hele utdanningssystemet, mener Skogen Lund.

Seks av ti bedrifter i undersøkelsen sier at det kan være aktuelt å øke kompetansen i bedriften gjennom å legge til rette for at de ansatte tar fagbrev eller svennebrev.

Mer å lese på Åndalsnes Avis:
Siste nyheter

Snart rekkverk

Kommunen lover at det snart kommer rekkverk mellom leikeplassen og vegen.

– En god investering

Ole Johnny Amundsen blir nå eier av bygget han har drevet bokhandel i siden 2011.

Rauma-selskap til rettssak mot Staten

Mener Norge bryter EØS-avtalen når bare Norsk Tipping og Norsk Rikstoto får lov til å drive pengespill i landet.

Satser på grønn vekst

Nordveggen starter opp nytt prosjekt.

Den store eplemostpressedagen

Eidsbygda barnehage vet å sette pris på høstens frukter.

– Har tro på sentrum

Kjøpte forretningsgård på Åndalsnes.

Snart rekkverk

Kommunen lover at det snart kommer rekkverk på Vøra.

Se martnabildene

Herlig høstvær for martnan lørdag.

Fikk teste klatreferdighetene

Lørdag var det åpen dag hos Åndalsnes brannstasjon.

Satser på grønn vekst

Nordveggen starter opp nytt prosjekt.

Amerikansk pizzakonsept på Øran

- Pizza er mye mer enn bare pizza. Ikke er den bare italiensk heller, sier Mihai Spoiala.

Tatt godt imot under Sykkel-VM

Tormod Lien fikk sitt første møte med parkometer i Bergen.

Fant uvanlig larve i Eidsbygda

Eidsbygda barnehage fant en larve som man ikke ser så ofte i vårt område.

På ferie med Irma

13 raumaværinger reiste i slutten av august, glad og fornøyd på ferie til Cuba. At det var midt i «Hurricane Season» tenkte de ikke så mye på.

Leder lørdag 23. september 2017:

Konsekvensen av jordmormangelen

"Oppfølgingen er for tida ikke tilfredsstillende."