Kolbjørn Gjære og Rita Rødseth i Kompetansesenter Rus Midt (KoRus), seksjon Møre og Romsdal, presenterte Ungdata-undersøkelsen.
(Foto: Per-Kristian Bratteng)

Kolbjørn Gjære og Rita Rødseth i Kompetansesenter Rus Midt (KoRus), seksjon Møre og Romsdal, presenterte Ungdata-undersøkelsen. Foto: Per-Kristian Bratteng

En av seks elever har prøvd narkotika

I en spørreundersøkelse blant videregående-elever i Rauma svarer én av seks at de har prøvd narkotika.

Dette kommer fram i Ungdata-undersøkelsen som presenteres fredag formiddag på rådhuset.

Leder torsdag 23. mars 2017

Alarmerende om narko i Rauma

"Vi vil adresse kritikken først og fremst til justisministeren. Vi forventer at han snarest tar affære og sørger for at narkotikasaker i Rauma prioriteres. "

Andelen som har prøvd enten hasj, marihuana eller cannabis utgjør 17 prosent. Landssnittet er på 11 prosent.

Andelen som svarer at de har prøvd narkotika er økende fra forrige undersøkelse i 2013, da 12 prosent svarte bekreftende på det samme spørsmålet.

Forholdet til rusmidler viser ellers at:

 • Få røyker (Rauma: 3 prosent, Norge: 7 prosent)
 • 24 prosent snuser (Norge: 20 prosent)
 • 26 prosent har blitt tilbudt hasj eller marihuana
 • Høyere andel av gutter enn jenter har brukt hasj, marihuana eller cannabis. I 2013 var bildet motsatt
 • Noen få har brukt dopingmidler

Les også: - Brukerne har blitt vesentlig yngre (+abonnent)

Ungdata gir også svar på elevenes forhold til foreldre og hjem, fritid og venner, skole og framtid, lokalmiljøet, helse og trivsel.

Her er noen av funnene:

Fritid og venner

 • 8 av 10 hadde siste uken vært sammen med venner hos dem
 • Halvparten hadde minst to ganger siste uke «brukt størstedelen av kvelden ute sammen med venner/kamerater»

Deltaking i organiserte fritidsaktiviteter, 2013 - 2016

 • Klar økning i kjøre tur i bil, på motorsykkel eller moped: Fra 60 til 80 prosent.
 • Klar nedgang i shoppe eller rusle rundt i butikker
 • Skjermtid: 83 prosent bruker daglig to eller flere timer foran skjerm (TV, data, nettbrett, mobil)
 • Større andel gutter enn jenter bruke rmer tid foran skjermen

Foreldre og hjem

 • 85 % rapporterer at de er fornøyd med foreldrene sine
 • 3 av 4 oppgir god familie-økonomi
 • 6 av 10 hadde vært hjemme sammen med venner i løpet av siste uken
 • 1 av 10 har alltid avtale om når de skal komme hjem

Skole og framtid

 • 95 prosent trives på skolen! Fantastiske tall!
 • Mindre skulking enn snittet

Lokalmiljøet

 • Litt færre enn landssnittet (56 mot 65 prosent) er fornøyd med lokalmiljøet
 • Bare 13 prosent i Rauma mot 35 prosent (landssnitt) mener det er nok lokaler for å treffe unge
 • Godt kulturtilbud scorer høgt i Rauma (70 i Rauma, 56 landssnitt)

Rus

 • Andel som svarer at de minst én gang siste 12 måneder har «drukket så mye at de har følt seg tydelig beruset»: 72 i Rauma, 58 i landet
 • 45 prosent svarer at de nokså jevnt, én til tre ganger i måneden, har drukket alkohol
 • Få røyker (Rauma: 3 prosent, Norge: 7 prosent)
 • 24 prosent snuser (Norge: 20 prosent)
 • 26 prosent har blitt tilbudt hasj eller marihuana
 • Høyere andel av gutter enn jenter har brukt hasj, marihuana eller cannabis. I 2013 var bildet motsatt
 • Noen få har brukt dopingmidler
 • Fire prosent av elevene svarer at de har prøvd, i løpet av de siste 12 månedene, prøvd tyngre narkotiske stoffer

Alkohol - kjønn og venner

 • I 2013 hadde størst andel jenter, 71 %, drukket seg beruset (Gutter: 58 %).
 • I 2016 var bildet motsatt (G: 76 %, J: 66 %.)
 • De aller fleste har nære venner som drikker alkohol: 57 % omtrent en gang i uka

Alkohol og foreldre

 • 71 %  (G: 73%, J: 69%) fikk lov å drikke alkohol av foreldra i 2016 – til sammenlikning 48 prosent i Norge
 • I 2013 fikk 45 % av guttene og 57 % av jentene lov å drikke alkohol av foreldra. Andelen av de som ikke fikk drikke, var ca. 30 % for både gutter og jenter
 • 26 % oppgir i 2016 at mor drikker alkohol omtrent 1 gang eller flere i uka, 39 % at far  gjør det

Holdninger til å drikke seg full

 • Fra 2013 til 2016 øker andelen av unge som mener det gir status å drikke seg full; fra 22 til 38 prosent. Det er noe større andel gutter enn jenter som mener dette

Viktig for å få status i vennemiljøet

 • Å være til å stole på: G 92%, J 91%
 • Å ha et bra utseende: G 60% J 47%
 • Å være flink i idrett: G 53% J41%
 • Å få mange likes: G 13% J 33%
 • Å ha moteriktige klær: G 32% J 38 %
 • Å drikke seg full: G 40% J 36 %
 • Å røyke hasj: G 9% J 5%
 • Å være god på skolen: G 35% J 45%

Risikoadferd

 • Utmerket seg med slåssing: 25 prosent i Rauma (landssnitt 13 prosent) svarer at de minst en gang siste 12 mnd. har vært involvert i slåssing

Konklusjonen til Kolbjørn Gjære og Rita Rødseth i Kompetansesenter Rus Midt (KoRus), Seksjon Møre og Romsdal, ble oppsummert i følgende punkter:

 • Godt forhold til foreldra
 • De fleste trives på skolen
 • De fleste har en venn de kan betro seg til, og er fornøyde med vennene sine
 • Endringer i bruksmønster og holdninger til rusmidler
 • Helse- og trivselsopplevelse omtrent som landsgjennomsnittet

– Polititilbudet har vært for dårlig

Driftsenhetsleder Per Karstein Røv erkjenner at polititilbudet i Rauma har vært for dårlig.

Ungdata-undersøkelsen gjennomføres blant elever i den videregående skolen. I Rauma ble den tatt opp i uke 19/2016 (fra mandag 9. mai) og 133 elever svarte (72 prosent). Kompetansesenter rus ved St. Olavs Hospital står bak undersøkelsen.

Forrige Ungdata ble gjort i 2013.

Mer å lese på Åndalsnes Avis:
Siste nyheter

Raumaværinger med heimekjært debutalbum

Musikken og tekstene er veldig knytta til heimplassen.

Verdenskjent tv-serie vurderer Trollstigen

Ønsker å stenge vegen for innspilling.

Får en halv million

«Et viktig tiltak», står det i vedtaket som ble gjort på torsdag.

Spent melkebonde før filmpremieren

Hovedpersonen sjøl, Magnhild Vik, hadde bare sett litt av filmen på forhånd.

– Har god støtte fra hele fylket

Men ordføreren setter ekstra pris på at politikere fra andre steder i landet støtter HV11.

– Vil snakke HV11 sin sak

En delegasjon fra Høyre besøkte Setnesmoen fredag.

Innbrudd i flere kjøretøy

Politiet ser innbruddene i sammenheng.

Mangler 1,7 milliarder

Vil ta Fjord1 på børs for å skaffe penger

– Nesten et være eller ikke være

Styrelederen i Eid Handelslag SA sier avslaget fra Fylkesmannen er alvorlig for butikken i Eidsbygda.

Vil rive for å lage parkering

Kan være klart allerede til høsten.

Advarer mot skavlbrekk

Lokal fjellfører og DNT roper nå varsko.

Ekstra utsatt

Raumabanen peker seg negativt ut.

Høyretopper til Setnesmoen

Skal snakke om HVs framtid.