Harry Brude er leder i Øverdalen grunneierlag. Foto: Øystein Talberg
(Foto: Øystein Talberg )

Harry Brude er leder i Øverdalen grunneierlag. Foto: Øystein Talberg Foto: Øystein Talberg

Fylkesmannen tok klagen til følge

Men leder i Viltnemnda mener Fylkesmannen misforstår deler av vedtaket.

Det startet da Øverdalen grunneierlag i fjor høst meldte fra om at de hadde skutt én bukk for mye. Leder i grunneierlaget, Harry Brude, sa til Åndalsnes Avis i januar i år at de ikke har sett godt nok på kvotetildelingen – ikke lest papirene godt nok og slurvet litt med kvotetildelingen. Han mener saka burde vært løst i minnelighet.

Klaga på vedtaket

Viltnemda i Rauma ser annerledes på det. De er uenig med grunneierlaget som mener at en hjort skutt i oktober kan nedklassifiseres til spissbukk. Viltnemnda mener grunneierlaget dermed har skutt to bukker for mye. De varslet politianmeldelse av saka og krevde grunneierlaget først for 18.000 kroner for viltet. I Viltnemndas vedtak fra november står det også: «Dette vil også få følger for neste års tildeling av hjort for Øverdalen grunneierlag.»

Grunneierlaget påklagde vedtaket. Viltnemnda opprettholdt vedtaket på alle punkt, bortsett fra at de imøtekom kravet om å nedjustere verdien. Det ble justert fra 18.000 kroner til 16.800 kroner.

– Ugyldig

Nå har Fylkesmannen sett på saka og opphever deler av Rauma kommune sitt vedtak. De sier Viltnemndas vedtak om å innføre sanksjoner over valdet knytta til fellingskvote for 2017, er ugyldig. Fylkesmannen sier grunneierlaget ikke har anledning til å nedklassifisere det ene dyret til en spissbukk, og at de derfor har skutt to bukker for mye. Fylkesmannen mener likevel at Viltnemnda har lagt til grunn en urimelig høg verdi for de ulovlig felte hjortene, og fastsetter ny verdi til 13.104 kroner.

– Halv seier

Leder i grunneierlaget, Harry Brude, sier han ser på Fylkesmannens håndtering av saka som en halv seier. Han ønsker ikke å kommentere saka mer spesifikt enn at han sier at de har handlet i god tro. Han nevner likevel at grunneierlaget nylig, under arbeidet med utarbeidelse av storvaldplan, oppdaget at de trolig er tildelt for få dyr.

– Vi har fått tildelt ti dyr, men teoretisk ut i fra arealmålene skulle vi hatt tolv dyr. Hadde vi oppdaget dette tidligere kunne kanskje denne saka også ha fått et annet utfall, sier han.

–Fylkesmannen misforstår

Leder i Viltnemnda, Per Egil Mork, sier Fylkesmannen misforstår Viltnemdas vedtak.

– De bruker ordet sanksjoner. Det har ikke vi gjort, og det er ikke ment som ekstra straff. Men hvis vi skal drive seriøs forvaltning kan vi ikke lukke øynene for det som er feilskutt. Det må vi ha med i betraktningen når det skal tildeles dyr til høsten. Avskytingen skal være prosentvis både med tanke på alder og kjønn på dyra, påpeker Mork.

Han sier ellers at de tar vedtaket til etterretning.

– Om verdien av hjortene har nok Fylkesmannen rett. Jeg ser den, sier han.

Mork legger til at han er positiv til arbeidet grunneierlaget gjør for å utarbeide storvaldsplan.

– Det er etter intensjonene til kommunen, og sånn sett nærmer vi oss målet, men det er en del vald på Sørsida som burde gjort det samme.

Mer å lese på Åndalsnes Avis:
Siste nyheter

Reiselivsjournalister besøkte Romsdal:

Målløs av Rauma-naturen

Internasjonale journalister fikk oppleve Rauma på sitt aller vakreste. Søndag var de på Istra.

– Man må tåle en trøkk på nesen

– Innsatsen i Trondheim viser at vi har trent riktig, sier MMA-trener fra Måndalen.

Har satt tidspunkt for åpning

Bispefonna har smeltet ned.

Kilian har nådd toppen

Fjelløperen Kilian Jornet som bor i Måndalen, nådde målet natt til 22. mai.

En har søkt på stillinga

Som sokneprest Voll og Vågstranda sokn.

Reiselivsjournalister besøkte Romsdal:

Målløs av Rauma-naturen

Internasjonale journalister fikk oppleve Rauma på sitt aller vakreste. Søndag var de på Istra.

Debatt

Hvilken vei vil kommunen gå?

"Forslaget uttrykker en diskriminerende vurdering av arbeidsinnsatsen til mennesker med utviklingshemning."

Her vinglekjøres det «stadig vekk»

Politiet forteller om en litt uventa årsak.

Savner halleluja-stemning om ny kirke

Lederen i fellesrådet ber menighetsrådet skynde seg.

Sekundstrid i teten

Det var ikke mange sekundene som skilte Iver Synstnes Hole og Bård Indredavik.

Her er det mye løpsglede!

Se bildeserien fra lørdagens løpsarrangement.

Mye folk på markedet

Vårmarked i Isfjorden lørdag. Sjekk bildeserie.

I kø for å støtte

Åndalsnes damekor hjelper ALS-ramma familie.

ÅIF fyller 100 år

– Har samlet folk fra alle deler av samfunnet

ÅIF har betydd mye for mange gjennom klubbens hundre år.

Stort skred i Romsdalen

Skredet gikk trolig bare minutter før Hans Kristian Myrabø kom joggende inn i området.

Inn i toppstilling i fylkeskommunen

Skal lede og utvikle en region med 50 ansatte fordelt på ni kommuner.

Vurderer rasfaren

Avgjørelsen vil bli tatt mandag.