1. kandidat: Jenny Klinge, Senterpartiet.
(Foto: Bernt Sønvisen)

1. kandidat: Jenny Klinge, Senterpartiet. Foto: Bernt Sønvisen

Debatt

Venstre svikta landbruket

"V og KrF gjekk bort frå hovudstandpunktet om auka matproduksjon på norske arealressursar."

Det var ingen som venta at den liberalistiske jordbruksmeldinga til H og FrP skulle gå gjennom i Stortinget. Men mange hadde sett sin lit til at Venstre og KrF skulle forsvare viktige prinsipp for framtidas jordbrukspolitikk. Det gjorde dei ikkje!

V og KrF gjekk bort frå hovudstandpunktet om auka matproduksjon på norske arealressursar.

V ville ikkje vere med på å gje ekstra incentiv til å utnytte grasarealet i landet, og vil ikkje auke graset sin verdi i forhold til (importert) kraftfôr. V vil heller ikkje vere med og korrigere norsk sjølforsyningsgrad for importert fôr eller opprette beredskapslager for korn, eller utnytte tollvernet. No har Regjeringa handla bort ein mjølkekvote tilsvarande 70 gardsbruk og mange industriarbeidsplassar til EU-landa i EØS-forhandlingane, og det skal bli interessant å sjå korleis V stiller seg til auka mjølkeimport når det kjem opp i Stortinget.

Det er bra at fleirtalet, dvs også V og KrF har sagt at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper skal reduserast og at små og mellomstore bruk skal prioriterast sterkare. Men med dei grepa som V og KrF har vore med på under dei siste jordbruksoppgjera, og standpunkta deira i behandlinga av jordbruksmeldinga er det vanskeleg å sjå korleis dette skal gå i hop. Landbruksministeren frå FrP kan gjerne vere nøgd – store strukturgrep er alt gjennomført, tollvernet er svekka, verdien av grasareal er svekka, jordbruksarealet har gått ned og sysselsettinga er sentralisert. Vestlandslanbruket taper terreng.

SP vil innføre tak på husdyr- og arealtilskotta igjen, ha ein investeringspakke der små og mellomstore bruk blir prioritert og gå imot at kinesarar skal bli jordeigarar i Norge.

Mer å lese på Åndalsnes Avis:
Siste nyheter

Debatt

Nei - til reduksjon i Heimevernet

"Senterpartiet mener vi må øke antallet HV-soldater til 50 000, videreføre Sjøheimevernet, bedre HV-soldatenes utstyr og øke treningen i Heimevernet."

Debatt

Rydd opp!

"Videre bør det også være slik i et ansvarlig velferdssamfunn:  situasjonen til beboerne under Mannen/Veslemannen må være det offentliges ansvar."

Debatt

Raudt, NHO og fakta

"Raumas avtroppende rådmann, Oddbjørn Vassli forteller at de bruker NHO barometrene i styringen av kommunen. Virkelig?"

Debatt

Skal AUF få lyge seg til makt?

"På samordna opptak kan vi sjå at det frå 2016 til 2017 vart oppretta 645 fleire studieplassar i 2017 samanlikna med 2016."

Reiseliv

Reiselivsutvikler vil påstand til livs

- Rauma er ikke Lofoten, Geiranger eller Flåm, sier han.

- Stor økning i salg av billetter

På det meste har det gått ni busser på én dag.

– Vær nøkterne på E136

Samferdselsministeren håper på utbedring av Veblungsnes uten bompenger.

Signerte bompengekontrakt

Vegamot AS skal kreve inn bompenger i fylket.

Ingen ville ha rektorjobb i Måndalen

Stillingen har vært utlyst to ganger, men mandag starter skoleåret med konstituert rektor.

Flaks for butikken!

Ingen har solgt flere lodd med milliongevinst.

Her forsvinner en hel granskog

Og tømmeret eksporteres til Belgia.

Kommer til Rauma

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen skal blant annet på bedriftsbesøk.

– Viktig å snakke sammen

Ole Gunnar Solskjær delte sine erfaringer med Raumas næringsliv.

Stor forbedring av Skorgedalsvegen

- Ingen grunn til å kvie seg nå.