Romsdalsaksen.
(Foto: Romsdalsaksen)

Romsdalsaksen. Foto: Romsdalsaksen

Romsdalsaksen seiler frem

Regjeringen har lagt frem forslag til Nasjonal transportplan (NTP) med lovnader om (bom)penger til en rekke luftige prosjekt. I NTP kommer det klart frem at Møreaksen ikke får oppstartsmidler på minst seks år. Samtidig foreligger det et absolutt krav om at prosjektet må kutte i kostnadene. Prosjektet Møreaksen er på vei til å smuldre opp, og man risikere å ende opp med to-felts veier og nasjonal stamvei gjennom tettbebyggelsen i uoverskuelig fremtid. Romsdalsaksen seiler med dette frem som en mer aktuell løsning enn noen gang.

Romsdalsaksen oppfyller Stortingets ambisjon om fergefri E39 med tanke på byggetid, kostnader, løsning og miljøavtrykk. Det gjør ikke trasévalget Møreaksen, hverken før eller etter nedskrelling av kvalitet og kostnader.

Den oversjøiske løsningen som Romsdalsaksen baserer seg på vil være til gode for hele fylket. Traseen sikrer fremkommelighet for de myke trafikantene, fremmer naturen og turistnæringen. Løsningen er miljøvennlig siden en unngår store stigningsforskjeller og i tillegg unngår en å plassere en nasjonal stamvei gjennom tettbebyggelsen.

Romsdalsaksen jobber videre med å kvalitetssikre og oppdatere kostnader for oversjøisk kryssing av Romsdalsfjorden. I følge oppdaterte overslag ligger Romsdalsaksen fortsatt under halve kostnaden til Møreaksen. Romsdalsaksen vil videre jobbe for å få frem en samfunnsanalyse som sammenligner Møreaksen og Romsdalsaksen på en skikkelig og likeverdi måte.

Romsdalsaksen gir kortere avstander både langs nord-sør-aksen og langs øst-vestaksen, og bidrar dermed bedre til å binde regioner og landsdeler sammen. Romsdalsaksen gir både bedre trafikksikkerhet og lavere driftskostnader både for vegeier og næringslivet, særlig transportsektoren.

Mer å lese på Åndalsnes Avis:
Siste nyheter

E136 ved Veblungsnes

Denne vegen er statens ansvar

Debatt

God kommuneøkonomi styrker velferden

"Kommunene har nå langt mer å rutte med nå, enn da Arbeiderpartiet styrte."

Debatt

Nei til salg av Norge

"Arbeiderpartiet vil sikre offentlig eierskap og kontroll over våre naturressurser."

Debatt

Heimevernet styrkes med Høyre i regjering

"Når Senterpartiet nå fremfører kritikk mot Høyre og regjeringens politikk, faller dette på sin egen urimelighet."

Debatt

Hvilken vei vil kommunen gå?

"Forslaget uttrykker en diskriminerende vurdering av arbeidsinnsatsen til mennesker med utviklingshemning."

Toppet Mount Everest igjen

For andre gang på ei uke har Kilian Jornet gjort det "umulige"

Karoline perset

Lørdag satte Karoline Bjerkeli Grøvdal ny personlig rekord.

Skattejakt ved fjorden

Det var kø lenge før åpningen.

Skiløper utløste ras fra Alnestind

Politiet søker etter skiløperen.

Fare for flom

Særlig Rauma elv er utsatt.

Ny driver av Mix

Tredje generasjon tar over fra 1. juni.

– Krever søndagsåpent

Daglig spør gjestene hvor nærmeste butikk er. På hverdager er Joker i Eidsbygda nærmest. Men på søndagene må han henvise dem til Åndalsnes.

– Ikke lenger kaos og trafikkfarlig

En ny tid venter Montér Rauma og kundene fra høsten.

Tror bompenger kan få fart i vegplanene

Rådmannen foreslår at politikerne skal gjøre et prinsippvedtak.

Unge talent skal i ilden

Måndalen IL arrangerer kretsmesterskap for tredje gang.