Romsdalsaksen.
(Foto: Romsdalsaksen)

Romsdalsaksen. Foto: Romsdalsaksen

Romsdalsaksen seiler frem

Regjeringen har lagt frem forslag til Nasjonal transportplan (NTP) med lovnader om (bom)penger til en rekke luftige prosjekt. I NTP kommer det klart frem at Møreaksen ikke får oppstartsmidler på minst seks år. Samtidig foreligger det et absolutt krav om at prosjektet må kutte i kostnadene. Prosjektet Møreaksen er på vei til å smuldre opp, og man risikere å ende opp med to-felts veier og nasjonal stamvei gjennom tettbebyggelsen i uoverskuelig fremtid. Romsdalsaksen seiler med dette frem som en mer aktuell løsning enn noen gang.

Romsdalsaksen oppfyller Stortingets ambisjon om fergefri E39 med tanke på byggetid, kostnader, løsning og miljøavtrykk. Det gjør ikke trasévalget Møreaksen, hverken før eller etter nedskrelling av kvalitet og kostnader.

Den oversjøiske løsningen som Romsdalsaksen baserer seg på vil være til gode for hele fylket. Traseen sikrer fremkommelighet for de myke trafikantene, fremmer naturen og turistnæringen. Løsningen er miljøvennlig siden en unngår store stigningsforskjeller og i tillegg unngår en å plassere en nasjonal stamvei gjennom tettbebyggelsen.

Romsdalsaksen jobber videre med å kvalitetssikre og oppdatere kostnader for oversjøisk kryssing av Romsdalsfjorden. I følge oppdaterte overslag ligger Romsdalsaksen fortsatt under halve kostnaden til Møreaksen. Romsdalsaksen vil videre jobbe for å få frem en samfunnsanalyse som sammenligner Møreaksen og Romsdalsaksen på en skikkelig og likeverdi måte.

Romsdalsaksen gir kortere avstander både langs nord-sør-aksen og langs øst-vestaksen, og bidrar dermed bedre til å binde regioner og landsdeler sammen. Romsdalsaksen gir både bedre trafikksikkerhet og lavere driftskostnader både for vegeier og næringslivet, særlig transportsektoren.

Mer å lese på Åndalsnes Avis:
Siste nyheter

Leder torsdag 20. april 2017

Hvorfor ikke se til Island?

"Resultatene fra Island er helt enestående. Har vi råd til å la være å lære av våre naboer?"

Debatt

Kreft bryr seg ikke, men det gjorde du!

"I Møre og Romsdal har russen samlet russen inn over 2 millioner kroner."

Debatt

Vil halde fram med noverande rabattordning

"I 2016, vårt første heile driftsår, har vi ikkje fått ei einaste klage på bompengesystemet, takstane og drifta av stasjonane."

– Har god støtte fra hele fylket

Men ordføreren setter ekstra pris på at politikere fra andre steder i landet støtter HV11.

– Vil snakke HV11 sin sak

En delegasjon fra Høyre besøkte Setnesmoen fredag.

Innbrudd i flere kjøretøy

Politiet ser innbruddene i sammenheng.

Mangler 1,7 milliarder

Vil ta Fjord1 på børs for å skaffe penger

– Nesten et være eller ikke være

Styrelederen i Eid Handelslag SA sier avslaget fra Fylkesmannen er alvorlig for butikken i Eidsbygda.

Vil rive for å lage parkering

Kan være klart allerede til høsten.

Advarer mot skavlbrekk

Lokal fjellfører og DNT roper nå varsko.

Ekstra utsatt

Raumabanen peker seg negativt ut.

Høyretopper til Setnesmoen

Skal snakke om HVs framtid.