Innledet oppgjøret: LOs leder Gerd Kristiansen og NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund før årets lønnsforhandlinger startet.
(Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix)

Innledet oppgjøret: LOs leder Gerd Kristiansen og NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund før årets lønnsforhandlinger startet. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Leder lørdag 18. mars 2017:

Viser ansvarlighet med årets oppgjør

LO og NHO har i god tid før meklingsfristen kommet fram til enighet om årets lønnsoppgjør i privat sektor. Rammen endte på 2,4 prosent og en innretning som prioriterer lavtlønte. Nivået og ansvarligheten bør flere, som skal ut i lønnsoppgjør denne våren, merke seg.

Årets oppgjør i privat sektor omfatter rundt 170.000 LO-medlemmer og 16.500 YS-medlemmer. Offentlig sektor starter forhandlingene i april med forhandlingsfrist 1. mai.

Det er lovende med tanke på lønnsoppgjørene utover våren at tirsdagens enighet har en tydelig lavt- og likelønnsprofil og at LO og NHO her har vist ansvarlighet. Partene er enige om en lønnsøkning på 50 øre i timen til alle. De som tjener under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn skal få halvanna krone ekstra, til sammen to kroner. Rammen er altså på 2,4 prosent.

Mange, også i vår kommune, har i løpet av de siste åra måttet gå fra trygge jobber. Enkelte av dem har arbeidet innenfor olje- og gass, men ringvirkningene har også fått følger for mange andre med tilknytning til olje- og gassnæringen. At det fortsatt er en utfordring at deler av norsk industri sliter som følge av oljenedturen, har det vært viktig å ta hensyn til i oppgjøret. En for høg lønnsvekst vil svekke konkurransekrafta og true arbeidsplasser.

Enigheten må bli et tydelig signal både til eiere, toppledere og til andre arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, som står foran årets lønnsoppgjør: Vi må vise moderasjon slik at vi klarer å gjennomføre den omstillingen i norsk næringsliv som vi nå er inne i.

Det er å håpe at ikke prisene stiger mer enn 2,4 prosent, slik at lønnstakerne også i år ender med en reallønnsnedgang. Lønnsveksten i 2016 ble ifølge NTB den svakeste på 2000-tallet og kanskje den svakeste i hele etterkrigstida. Vi minner om at fjorårets lønnsoppgjør endte på nøyaktig det samme som i år, men at prisstigningen på 3,6 prosent resulterte i svekket kjøpekraft. Prognosen om 1,9 prosent prisvekst i 2017 gir håp om at også lønnsnivået er på riktig veg.

Mer å lese på Åndalsnes Avis:

En for høg lønnsvekst vil svekke konkurransekrafta.

Siste nyheter

Leder tirsdag 23. mai 2017

100 år med glede, samhold og helse

"Idrettslagenes samfunnsbetydning kan ikke framheves nok."

Leder 20. mai 2017

Risikabelt brudd i landbruksoppgjøret

"Med bare måneder til valget, kan forhandlingsbruddet svekke regjeringspartiene inn i valgkampen. "

Leder tirsdag 16. mai 2017

Når bunaden flagger ut

"Skal hvem som helst kunne sy en norsk bunad – og kalle det en bunad?"

Toppet Mount Everest igjen

For andre gang på ei uke har Kilian Jornet gjort det "umulige"

Karoline perset

Lørdag satte Karoline Bjerkeli Grøvdal ny personlig rekord.

Skattejakt ved fjorden

Det var kø lenge før åpningen.

Skiløper utløste ras fra Alnestind

Politiet søker etter skiløperen.

Fare for flom

Særlig Rauma elv er utsatt.

Ny driver av Mix

Tredje generasjon tar over fra 1. juni.

– Krever søndagsåpent

Daglig spør gjestene hvor nærmeste butikk er. På hverdager er Joker i Eidsbygda nærmest. Men på søndagene må han henvise dem til Åndalsnes.

– Ikke lenger kaos og trafikkfarlig

En ny tid venter Montér Rauma og kundene fra høsten.

Tror bompenger kan få fart i vegplanene

Rådmannen foreslår at politikerne skal gjøre et prinsippvedtak.

Unge talent skal i ilden

Måndalen IL arrangerer kretsmesterskap for tredje gang.